כתב העת חבל נחלתו ב
שנה תשסב
קטגוריות חבל נחלתו ב, עלייה לרגל