כתב העת חבל נחלתו ב
שנה תשסב
קטגוריות חבל נחלתו ב, סת"ם - ספר תורה, תפילין ומזוזה, שהחיינו והטוב והמטיב, כללי