ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך יג
שנה תשנט
קטגוריות בלכתך בדרך יג, יהושע, פרק שישי סנהדרין