ישיבה שדמות מחולה
כתב העת ממעין מחולה יא
שנה תשסב
קטגוריות ממעין מחולה יא, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין, פרק שלישי בבא בתרא