ישיבה יד ברודמן
כתב העת אבני משפט כ
שנה תשעו
קטגוריות אבני משפט כ, כללי, הפלאה - שבועות, נדרים ונזירות, הכשרים והפסולים לדון