ישיבה צהר
כתב העת צהר לט
שנה תשעו
קטגוריות צהר לט, כללי, כללי, שומע כעונה, הרהור כדיבור