ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש ו
שנה תשסב
קטגוריות מעלין בקודש ו, עבודת הקרבנות והמקדש, המקדש לדורותיו