ישיבה מרכז הרב
כתב העת מכנשתא דבי דרי
שנה תשסט
קטגוריות מבית מדרשנו - בבא מציעא, אבידה ומציאה, פרק שני בבא מציעא, מחילה הפקר יאוש וסילוק