ישיבה כפר בתיה
כתב העת שערים לתלמוד א
שנה תשעה
קטגוריות שערים לגמרא - בבא קמא, פרק שני בבא קמא, פרק שישי בבא קמא, נזקי אש