ישיבה ראש פינה
כתב העת בפקדיך אשיחה א
שנה תשעה
קטגוריות בפיקודיך אשיחה א, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה, שבועת עד אחד, פרק ראשון בבא מציעא