ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כב
שנה תשסד
קטגוריות בלכתך בדרך כב, פרק שני בבא קמא, גניבה וגזילה, נזיקין