ישיבה אור יוסף - בית חגי
כתב העת יוצרות ג
שנה תשעה
קטגוריות יוצרות ג, דינא דבר מצרא, פרק תשיעי בבא מציעא