ישיבה כפר בתיה
כתב העת שערים לתלמוד א
שנה תשעה
קטגוריות שערים לגמרא - בבא קמא, פרק ראשון בבא קמא, תשלום הנזק, שואל ומתה מחמת מלאכה