ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כ
שנה תשסג
קטגוריות בלכתך בדרך כ, מחשבת ההלכה, רודף בא במחתרת ודחיית נפש מפני נפש, אגדה