ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך ח
שנה תשנו
קטגוריות בלכתך בדרך ח, גניבה וגזילה, כללי, פרק שלישי סנהדרין