ישיבה מכון התורה והארץ
כתב העת אמונת עתיך 108
שנה תשעה
קטגוריות אמונת עתיך 108, קניין חצר וארבע אמות, גניבה וגזילה, סיטומתא - קניין לא הלכתי