כתב העת בריחי שעריך בבא בתרא
שנה תשעב
קטגוריות בריחי שעריך - בבא בתרא, פרק שלישי בבא בתרא, עדות מוכחשת - גדרה ותוצאותיה, פרק שביעי שבועות