כתב העת בריחי שעריך בבא בתרא
שנה תשעב
קטגוריות בריחי שעריך - בבא בתרא, עדות מוכחשת - גדרה ותוצאותיה, פרק שלישי בבא בתרא, פרק שני כתובות