ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך יד
שנה תשנט
קטגוריות בלכתך בדרך יד, הרב סולובייצ'יק, פרק שביעי ברכות, נטילת ידים זימון וברכת המזון