ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כג
שנה תשסה
קטגוריות בלכתך בדרך כג, קניין קרקעות - בכלל ובימינו, פרק שלישי בבא בתרא, קנייני משיכה והגבהה