ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כב
שנה תשסד
קטגוריות בלכתך בדרך כב, עדים זוממים, פרק ראשון מכות, פרק ראשון בבא קמא