ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כב
שנה תשסד
קטגוריות בלכתך בדרך כב, סוכה, מחשבת המקדש והכיסופים לבנייתו, פרק חמישי סוכה