ישיבה כפר בתיה
כתב העת פתיחתא יז
שנה תשעא
קטגוריות פתיחתא יח, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד., פרק ראשון פסחים