ישיבה הרבנות הצבאית
כתב העת מחניך א
שנה תשסז
קטגוריות מחניך א, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה, מלאכת מחשבת