ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 170
שנה תשסט
קטגוריות עלון שבות 170, רוב - באיסור, בממון ובנפשות, איסור והיתר