ישיבה הגולן
כתב העת קול ברמה ל
שנה תשעח
קטגוריות קול ברמה ל, הסמיכה והיכולת לדון לאחר ביטולה, מספר הדיינים, פרק ראשון סנהדרין