ישיבה איתמר
כתב העת הכי אתמר ד
שנה תשסט
קטגוריות הכי אתמר ד, פרק ראשון בבא מציעא, פרק רביעי קידושין, עד אחד באיסורים, בממונות ובדבר שבערווה