ישיבה אור יוסף - בית חגי
כתב העת יוצרות א
שנה תשסט
קטגוריות יוצרות א, דעת רצון ומעשה בקניין, פרק ראשון בבא מציעא, כללי