כתב העת דברי עני
שנה תשעא
קטגוריות דברי עני, פרק שביעי ברכות, נטילת ידים זימון וברכת המזון