ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 176
שנה תשעה
קטגוריות עלון שבות 176, נחלות, ירושה, פרק שמיני בבא בתרא, מתנת שכיב מרע ומצוה לקיים דברי המת