ישיבה שיח יצחק
כתב העת קונטרס כב
שנה תשסט
קטגוריות קונטרס כב, יחסי דתיים חילוניים, התורה ולימודה