ישיבה מרכז הרב
כתב העת מכנשתא דבי דרי
שנה תשסט
קטגוריות מבית מדרשנו - בבא מציעא, פרק שמיני בבא מציעא, סת"ם - ספר תורה, תפילין ומזוזה