כתב העת חבל נחלתו ז
שנה תשסח
קטגוריות חבל נחלתו ז, סת"ם - ספר תורה, תפילין ומזוזה