כתב העת חבל נחלתו ז
שנה תשסח
קטגוריות חבל נחלתו ז, שביעית, מצוות במקדש