כתב העת חבל נחלתו ז
שנה תשסח
קטגוריות חבל נחלתו ז, ביכורים, שביעית