ישיבה איתמר
כתב העת הכי אתמר ד
שנה תשסט
קטגוריות הכי אתמר ד, פרק ראשון בבא מציעא, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין, הקדש