כתב העת בריחי שעריך
שנה תשעב
קטגוריות בריחי שעריך - בבא בתרא, פרק ראשון בבא בתרא, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין