ישיבה מרכז הרב
כתב העת מכנשתא דבי דרי
שנה תשסט
קטגוריות מבית מדרשנו - בבא מציעא, שבועת מודה במקצת והילך, פרק ראשון בבא מציעא