ישיבה שיח יצחק
כתב העת קונטרס כד
שנה תשע
קטגוריות קונטרס כד, אמירת אמת ושקר, תולדות - ויצא - וישלח (כה-לו)