ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך טז
שנה תשס
קטגוריות בלכתך בדרך טז, קניין חצר וארבע אמות, שכירות