ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כא
שנה תשסג
קטגוריות בלכתך בדרך כא, פרק רביעי בבא מציעא, מקח טעות