ישיבה שיח יצחק
כתב העת קונטרס כד
שנה תשע
קטגוריות קונטרס כד, אגדה