ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך ו
שנה תשנה
קטגוריות בלכתך בדרך ו, שליחות ותנאי, פרק שני קידושין