ישיבה אור יוסף - בית חגי
כתב העת יוצרות ג
שנה תשעה
קטגוריות יוצרות ג, מתוך שאינו יכול להישבע משלם וחשוד על השבועה, פרק שביעי שבועות, גלגול שבועה ושבועה על קרקע