ישיבה אשכולות, יפו
כתב העת חלום הלב - מאמרים בספר הכוזרי
שנה תשעה
קטגוריות חלום הלב - מאמרים על ספר הכוזרי, כוזרי, מידות מוסר נפש ועבודה