ישיבה איגוד ישיבות ההסדר
כתב העת אסיף ב
שנה תשעה
קטגוריות יבמות ובבא קמא, ברי ושמא, פרק ראשון כתובות, פרק עשירי בבא קמא