ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כ
שנה תשסג
קטגוריות בלכתך בדרך כ, פרק שישי בבא קמא, קידוש השם ויהרג ואל יעבור, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה