ישיבה מרכז הרב
כתב העת מכנשתא דבי דרי
שנה תשסט
קטגוריות מבית מדרשנו - בבא מציעא, פרק ראשון בבא מציעא, מתוך שאינו יכול להישבע משלם וחשוד על השבועה