ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך יז
שנה תשסא
קטגוריות בלכתך בדרך יז, גרות, פרק רביעי יבמות