ישיבה הגולן
כתב העת קול ברמה ל
שנה תשעח
קטגוריות קול ברמה ל, פרק ראשון סנהדרין, מספר הדיינים, הסמיכה והיכולת לדון לאחר ביטולה